KADA 2019 m. spalio mėn.
KAM LR Vidaus reikalų ministerijai
DĖL LR Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

 Asociacija nepritaria, kad viešojo administravimo įgaliojimai nebebus suteikiami asociacijoms. Tokia nuostata prieštarauja iki šiol valstybės deklaruotai politikai, kad valstybė turėtų atsisakyti funkcijų, kurias gali vykdyti verslas arba verslo savireguliacijos struktūros; kad valstybės institucijų veikla turi būti optimizuojama; kad naujos valstybinės organizacijos steigiamos tik jeigu norimų tikslų nėra galimybės pasiekti kitomis priemonėmis.

Asociacija nepritaria, kad valstybė pasirinko ne demokratinei valstybei būdingą viešojo administravimo politiką, grindžiamą pasirtikėjimu ir bendradarbiavimu su verslo bendruomene, bet galios telkimo valstybės rankose politiką.

 

KADA 2019 m. spalio mėn.
KAM LR Finansų ministerijai
DĖL

Mokestinių teisės aktų pakeitimo projektų (LR Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimo projekto, LR Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 "Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo projekto ir kt.)

APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria mokesčių didinimui ir siūlo valstybės biudžeto klausimus spręsti ne didinant mokesčius, bet optimizuojant valstybės funkcijas ir išlaidas, teisingiau reguliuojant dideles pajamas duodančias veiklas bei paimant lėšas iš "šešėlinės" ekonomikos, t.y.:

1. Teisingiau reglamentuoti veiklos su verslo liudijimais tvarką.

Dideles pajamas duodančios veiklos (pvz.: statyba, išskyrus smulkius remonto darbus) neturėtų būti vykdomos su verslo liudijimais, taip išvengiant realaus pajamų apmokestinimo.

2. Optimizuoti viešųjų pirkimų procedūras.

Viešųjų pirkimų procedūrų optimizavimas statybos sektoriuje – tai tinkamas kvalifikacinių reikalavimų ir ekonominio naudingumo kriterijų parinkimas, rangovų darbuotojų kompetencijų tikrinimas, teisingas skaičiuojamosios kainos nustatymas, mažiausios kainos kriterijaus išgyvendinimas. Šie veiksmai į viešuosius pirkimus pritrauktų patikimus rangovus, todėl ženkliai sumažėtų neįvykusių pirkimų, neįvykdytų sutarčių, bankrutavusių rangovų, broko, skundų, ginčų ir kitų problemų. Visa tai leistų sutaupyti nemažai valstybės lėšų.

3. Atsisakyti valstybei nebūdingų funkcijų, kurias gali vykdyti verslas.

Įvertinti galimybę atskirais atvejais suteikti asociacijoms viešojo administravimo įgaliojimus, skatinant verslo savivaldą ir suvireguliaciją. Tokiu būdu sumažinti darbo krūvį ir išlaidų poreikį valstybės institucijoms.

4. Peržiūrėti sričių, kurios "šešėlis" yra didžiausias, reglamentavimą.

Statybos sektoriuje tai apima: fizinių asmenų individualios veiklos sričių siaurinimą, paliekant tik smulkaus remonto darbus: viešųjų pirkimų už mažiausią kainą įšgyvendinimą; rangovų darbuotojų darbo užmokesčio vertinimą viešuosiuose pirkimuose, vertinant už paskutinius 1 metus.

 

KADA 2019 m. rugpjūčio mėn.
KAM

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

LR Finansų ministerijai

DĖL Maksimalių dienpinigių dydžių
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo įvertinti galimybę eksportuojančioms (darbuotojus į užsienį komandiruojančioms) įmonėms padidinti neapmokestinamą dienpinigių dydį, vertinant tai kaip eksportuojančių įmonių konkurencingumo didinimo priemonę, eksporto skatinimo priemonę ir kartu biudžeto pajamų didinimo, per įmonių pritrauktus užsakymus, priemonę.

Lietuvos statybos įmonės užsienyje yra konkurencingos pagrinde dėl mažesnių darbo užmokesčio išlaidų. Nustatydama maksimalias neapmokestinamų dienpinigių ribas valstybė siekia, kad dienpinigiais nebūtų piktnaudžiaujama, mokant juos vietoje darbo užmokesčio ir tokiu būdu išvengiant apmokestinimo. Tačiau valstybė neįvertina, kiek biudžetui pajamų duoda eksportuojančios įmonės, kurios sugeba gauti užsakymus tik dėka mažesnių darbo užmokesčio išlaidų. Tokiu būdu susidaro klaidingas įspūdis, kad neapmokestinamų dienpinigių ribojimas yra valstybei vienareikšmiškai naudingas.