Sausio pabaigoje įvyko pirmasis šiais metais Lietuvos statybininkų asociacijos tarybos posėdis. Aptarti svarbiausi šio laikotarpio klausimai. Nuspręsta:

Pasiūlyti Užimtumo tarnybai galimas bendradarbiavimo formas: darbo ieškančių asmenų kompetencijų vertinimas, mokymas įmonėse pameistrystės būdu, pirminis darbo ieškančių asmenų įvertinimas prieš nukreipiant mokymui, statybininko profesijos prestižo didinimas naudojant socialinę reklamą, ir kt.

Siūlyti valstybės institucijoms pakeisti Statybos įstatymą ir leisti į statinį montuojamai įrangai taikyti garantinį terminą pagal gamintojo suteikiamų garantijų apimtį, bet ne mažiau kaip 2 m. Taip pat, siekiant užtikrinti sąžiningą rangovų konkuravimą, siūlyti Viešųjų pirkimų tarnybai parengti rekomendaciją perkančiosioms organizacijoms pirkimo sąlygose aiškiai deklaruoti, jeigu įrangai reikalaujama ilgesnės kaip 2 metų garantijos.

Pareikšti kompetentingoms institucijoms nepritarimą dėl dienpinigių apmokestinimo didinimo, kadangi tai pablogins užsienyje dirbančių ir darbuotojus į užsienį komandiruojančių Lietuvos įmonių konkurencingumą.

LSA turėtų dalyvauti profesinio mokymo centrų tarybose ir siekti, kad profesinio mokymo centrai rengtų tokias specialybes ir tokio lygio, kaip reikalinga rinkai. Didinti statybininko profesijos prestižą (naudojant socialinę reklamą ir pan.).

Nustatyta visuotinio LSA narių susirinkimo data: 2019 m. balandžio 18 d.

Posėdyje prisistatė nauji LSA nariai: UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ (įmonės prisistatymą skaitykite čia) bei Panevėžio kolegija (kolegijos prisistatymą skaitykite čia).