KADA 2023 m. balandžio mėn.
KAM Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
DĖL STR „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija yra pristačiusi Aplinkos ministerijai naująją statinio paso koncepciją, pagal kurią statinio statybos dokumentai taptų statinio paso dalimi, tokiu būdu sukuriant pasą kaip integruotą informacijos apie statinį bei statinio dokumentų visumą.

Šiuo metu galiojančiame Statybos įstatyme yra numatyta statytojo (savininko) prievolė saugoti tam tikrų dokumentų apie statybą / statinį skaitmeninius failus ir juos perduoti naujam savininkui, jei statinys yra perleidžiamas. Tai savotiška naujosios statinio paso koncepcijos užuomazga. Asociacija siūlo toliau išplėtoti šią Statybos įstatymo nuostatą ir statinio pasą apibrėžti kaip visų statybos / statinio dokumentų ir visuminės informacijos apie statinį visumą.

 

KADA  2023 m. kovo mėn.
KAM Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
DĖL STR „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys” taikymo praktikos
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė ministerijos dėmesį, kad reikalavimas pastatų projektavimui ir statybai naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas CE ženklu arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas, praktikoje vertinamas nevienareikšmiškai. Sistemų naudojimas esminės reikšmės pastatų kokybei neturėjo, nes rezultate vis tiek naudojamos tos pačios medžiagos, tačiau produktų (sistemų) pasirinkimo ir įsigijimo galimybės rangovams susiaurėjo, o statyba pabrango. Statytojams ir projektuotojams sumenko pastatų fasadų įvairovės galimybės, didėja architektūros suvienodėjimo rizika. Kita vertus, yra nuomonių, kad sistema gali likti, tačiau turi apimti tik karkasą ir laikiklius.

Asociacija siūlo organizuoti minėtų reikalavimų taikymo praktikos aptarimą, pakviečiant statybos dalyvius (statytojus, projektuotojus, rangovus, techninius prižiūrėtojus, ekspertus, produktų gamintojus) atstovaujančias asociacijas.

 

KADA

2023 m. kovo mėn.

KAM Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
DĖL STR „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ pakeitimo projekto
APRAŠYMAS Asociacija siūlo įvertinti galimybę ir investuoti į statybos dalyvių atestavimo sistemos skaitmenizavimą, sukuriant tuo tikslu dinaminę informacinę sistemą grįstą automatiniu duomenų surinkimu ir vertinimu. Tokiu būdu palengvinti, pagreitinti ir optimizuoti atestavimo procesą, duomenų ir dokumentų valdymą, statybos dalyvių komunikavimą su SSVA.