KADA

2023 m. balandžio mėn.

KAM

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

DĖL

STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo projekto

APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, Statybos įstatymas numato pilno statinių užbaigimo principą, tačiau STR pakeitimai neatliepia į šį principą ir dar labiau sumažina iki šiol buvusią daugiabučių namų dalinės apdailos ribą, taip pat numato dalinės apdailos galimybę prekybinės paskirties pastatams.

Asociacija nepritaria tokioms korekcijoms ir siūlo numatyti privalomą pilną apdailą. Patalpų apdailos rinkoje yra didžiulis „šešėlis“, nes formalus kokybės garantijų patvirtinimas apdailos darbams nėra tiek svarbus, kiek pvz. konstruktyvo darbams, todėl užsakovai, norėdami sutaupyti, dažnai samdo rangovus ir atsiskaito su jais be jokių dokumentų. Nelegaliai dirbantys ar pajamas slepiantis rangovai gali pasiūlyti pigesnes apdailos kainas, tačiau – valstybės biudžeto sąskaita. Be to, butų apdailos darbų rinkoje užsakovai daugiausiai yra fiziniai asmenys, kuriems sutaupymas yra svarbesnis už formalumus.

Įteisinus statybos užbaigimą tik su pilna apdaila, darbus turės organizuoti generalinis rangovas, kuris samdys tik legaliai veikiančius ir sąskaitas mokėjimui išrašančius subrangovus (įmones ar individualią veiklą su pažyma vykdančius fizinius asmenis). Tai sumažins „šešėlį“ naujos statybos patalpų įrengimo rinkoje ir padidins valstybės biudžeto pajamas, be to formalizuos apdailos darbų kokybės garantijas ir tokiu būdu labiau apsaugos užsakovų interesus.

 

KADA

2023 m. balandžio mėn.

KAM

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

DĖL

Darbo ir poilsio laiko ypatumų statybos įmonėse

APRAŠYMAS

Asociacija siūlo 2017 m. birželio 21 d. LRV nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintą „Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašą“ papildyti nauju skyriumi „Darbo ir poilsio laiko ypatumai statybos įmonėse“ ir šiame naujajame skyriuje numatyti, kad:

Statybos įmonėse taikomi šie darbo ir poilsio laiko ypatumai: suminis darbo laiko apskaitos laikotarpis – ne ilgesnis kaip 8 mėnesiai, darbo dienos (pamainos) trukmė – ne ilgesnė kaip 10 valandų, maksimali savaitės darbo laiko trukmė vidutiniškai – 48 valandos.

Statybų sritis yra įtraukta į sezoninių darbų sąrašą, nes ženkliai priklauso nuo oro sąlygų. Kai kurie statybos darbai pagal savo technologinę specifiką turi būti atliekami nenutrūkstamai, t.y. atliekami tol, kol bus užbaigti, nesvarbu kokia bus trukmė.

 Sezono metu statybos įmonės turi ženkliai daugiau užsakymų. Todėl visiems darbuotojams, kurie nori užsidirbti, įmonės gali sudaryti galimybę dirbti ilgiau, nei įprastą 8 val. darbo dieną. Tačiau laikant tokį darbą viršvalandiniu ir taikant padidintą apmokėjimo tarifą, įmonėms padidėja darbo užmokesčio kaštai, o statybos darbų kaina tampa nekonkurencinga.

Nesant galimybės papildomai uždirbti pas savo darbdavį, didelė dalis darbuotojų papildomai ieškosi privačių užsakymų ir dirba „po darbo“ (praktika rodo, kad absoliuti dauguma tokių darbų atliekami „šešėlyje“). Tad ilgesnė nei 8 val. darbo diena faktiškai jau egzistuoja, todėl būtina įteisinti egzistuojančią darbo laiko praktiką statybos sektoriuje, tačiau suteikiant tam civilizuotą formą.

Pagal asociacijos pateiktą pasiūlymą darbdaviai galės pasiūlyti darbuotojams papildomai užsidirbti, dirbant ilgiau kaip 8 val., nes darbo užmokestis bus adekvatus (ne viršvalandinis). Tokiu būdu sezono metu darbuotojai galės papildomai uždirbti pas savo darbdavį ir jiems nereikės po darbo ieškoti papildomų (kaip taisyklė, neskaidriai apmokamų) darbų.

 

KADA 2023 m. balandžio mėn.
KAM Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
DĖL

Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus projekto

APRAŠYMAS

Asociacija kartu su Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, atsižvelgdami į praktiką, pateikė pasiūlymus dėl Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus dalies <F> Statybos darbai projekto.

Ši klasifikatoriaus dalis turėtų pakeisti STR „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priede pateiktą statybos darbų sričių sąrašą.