KADA  2018 m. gegužės mėn. 
KAM  Ūkio ministerijai
DĖL  LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija pritaria įstatymo projekto tikslui vertinti tiekėjų darbuotojams mokamo darbo užmokesčio dydį. Tačiau siūlo įstatymo projektą tobulinti:

1) vertinti ne tik tiekėjo ir subtiekėjo darbuotojų atlyginimą, bet ir ūkio subjektų grupės dalyvių darbuotojų atlyginimą, nes viešuosiuose pirkimuose tiekėjai gali dalyvauti ne tik su subrangovais, bet ir kaip ūkio subjektų grupė pagal jungtinės veiklos sutartį;

2) abejotinas reikalavimas, kad tiekėjas privalo įsipareigoti mokėti savo darbuotojams atitinkamą atlyginimą sutarties vykdymo metu. Perkančioji organizacija yra suinteresuota tik tuo, kad tiekėjas laiku ir kokybiškai atliktų statybos darbus. Perkančioji organizacija neturi jokio intereso sekti, ar tiekėjas moka savo darbuotojams pažadėtą darbo užmokestį, todėl jokios realios kontrolės perkančioji organizacija šiuo aspektu nevykdys;

3) pagal įstatymo projektą tiekėjai konkuruoja, kiek jų mokamas darbo užmokestis viršija MMA. Tačiau statybos sektoriuje darbuotojams yra mokamas didesnis už MMA darbo užmokestis. Asociacijos nuomone, valstybė per viešuosius pirkimus turėtų skatinti mokėti legalų darbo užmokestį, todėl tiekėjai turėtų konkuruoti ne nuo MMA ribos, o nuo aukštesnės ribos (pvz. nuo 0,8 vidutinio šalies arba sektoriaus darbo užmokesčio);

4) didžioji dauguma pirkimų vyksta pagal mažiausios kainos kriterijų. Todėl darbo užmokesčio reikalavimą svarbu integruoti kaip kvalifikacinį reikalavimą ir į pirkimus, vykdomus pagal mažiausią kainą.

 

KADA  2018 m. kovo mėn.
KAM  Finansų ministerijai
DĖL  LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo projekto 
APRAŠYMAS Asociacija pateikė pasiūlymus dėl bankroto ir restruktūrizavimo procesų tobulinimo bei prevencijos. Asociacija siūlo didinti informacijos apie nemokią įmonę atskleidimo kreditoriams bei kreditorių priėjimo prie tokios informacijos galimybes, taip pat numatyti priemones, kurios paskatintų įmones laiku pateikti VĮ Registrų centrui savo finansinius dokumentus (pavyzdžiui, vėluojančioms įmonėms neteikti valstybės registrų paslaugų), taip pat sudaryti kreditoriams galimybę kapitalizuoti kreditorių reikalavimus įsigyjant už juos nemokios įmonės akcijų. 

 

KADA  2018 m. vasario mėn.
KAM  Valstybinės darbo inspekcijos prašymu
DĖL  LR darbo kodekso įgyvendinimo
APRAŠYMAS Asociacija, atsižvelgdama į narių pateiktas praktines pastabas, siūlo tikslinti kodekso nuostatas dėl darbo tarybų, darbo užmokesčio, projektinio darbo ir kt., siekiant darbo santykių lankstumo ir biurokratinės naštos mažinimo