KADA  2018 m. spalio mėn.
KAM  Lietuvos pramonininkų konfederacijai
DĖL  LR konkurencijos įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS Asociacija nepritaria LR konkurencijos įstatymo pakeitimo projektui.  Projekte numatyta, kad Konkurencijos taryba sustabdo priverstinį baudos išieškojimą tik tada, jeigu baudos dydžiui pateikiama banko garantija. Asociacijos nuomone, tokia nuostata kelia abejonių dėl atitikimo Konstituciniams principams, kuriais laiduojama nekaltumo prezumpcija, teisė apskųsti valstybės institucijų sprendimus bei teisė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo.

 

 

KADA  2018 m. spalio mėn. 
KAM  Lietuvos pramonininkų konfederacijai
DĖL  Kvotų įvedimo trūkstamų profesijų trečiųjų šalių piliečiams
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, pagal Vyriausybės siūlomą kvotų apskaičiavimo formulę nebus įmanoma teisingai ir tiksliai apskaičiuoti darbuotojų poreikio, kadangi dauguma formulės dedamųjų elementų yra sąlygiški bei paremti prielaidomis. Skaičiuojant kvotas pagal šią formulę, susidarys didelė paklaida.
Asociacija siūlo kvotų nustatymą grįsti šakinių asociacijų pateikta darbuotojų poreikio informacija, kurią šakinės asociacijos surinktų darbdavių apklausos būdu. 

 

KADA  2018 m. spalio mėn.
KAM  Lietuvos standartizacijos departamentui 
DĖL  Naujo CEN technikos komiteto sudarymo
APRAŠYMAS Lietuvos standartizacijos departamento  prašymu asociacija pateikė nuomonę, kad  standartizacija viešųjų pirkimų srityje Lietuvai yra aktuali ir asociacija galėtų dalyvauti rengiant Europos standartų projektus.