KADA  2018 m. rugsėjo mėn.
KAM  Valstybinei darbo inspekcijai
DĖL  Pavojingų darbų sąrašo panaikinimo
APRAŠYMAS

Asociacija pritarė Valstybinės darbo inspekcijos siūlymui panaikinti pavojingų darbų sąrašą, kadangi racionaliau, kai darbų saugos priemonės įgyvendinamos vertinant konkrečią situaciją ir atsižvelgiant į konkrečių darbų specifiką, o ne pagal išankstinį sąrašą.

Tačiau LSA atkreipė dėmesį, kad pagal Statybos įstatymą potencialiai pavojingų darbų atlikimas yra vienas iš ypatingojo statinio požymių. Todėl siekiant sistemiško požiūrio, būtina įvertinti, kaip pavojingų darbų sąrašo naikinimas koreliuos su ypatingojo statinio samprata.

 

KADA  2018 m. rugsėjo mėn.
KAM  Teisingumo ministerijai
DĖL  LR lobistinės veiklos įstatymo projekto
APRAŠYMAS Asociacija siūlo, kad  lobistinės veiklos iniciatyvas deklaruotų tik asmuo, kurio atžvilgiu vyko lobinimas. Deklaravimo pareiga negali būti perkelta teisėkūros iniciatyvas teikiančiam verslui ir visuomenei, nes teisėkūra yra valstybės funkcija. Valstybė turi šią funkciją įgyvendinti ir užtikrinti skaidrumą pati savo resursais, o ne perkeldama administracinę naštą verslui ir visuomenei.

 

KADA  2018 m. rugpjūčio mėn. 
KAM  Teisingumo ministerijai
DĖL  LR lobistinės veiklos įstatymo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria, kad asociacijos (jų darbuotojai ir valdymo organų nariai) būtų laikomos lobistais. Asociacijos veikia pagal specialų įstatymą, kuris nenumato, kad asociacijų veikla būtų licencijuojama ar kažkaip kitaip ribojama specialiomis teisinėmis procedūromis. Be to, Asociacijų veiklos tikslai, atstovaujamos vertybės ir interesai yra numatyti steigimo dokumentuose, kurie yra vieši; asociacijos teikia Valstybės įmonei Registrų centras metines veiklos ataskaitas, kurios irgi yra viešos. Todėl asociacija iniciatyvų fiksavimas lobistinės veiklos instrumentais yra perteklinis, laikytinas administracine našta.

Asociacija siūlo, kad deklaruoti apie įvykusį lobizmo faktą privalo tik asmuo, kurio atžvilgiu vyko lobinimas. Per valstybės politikų ir tarnautojų deklaracijas būtų užtikrinamas pilnas, savalaikis ir objektyvus lobinimo atsekamumas.