KADA 2022 m. gruodžio mėn. 
KAM LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui
DĖL LR Statybos įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, siekis tobulinti „ūkio būdą“ reguliavimą yra teisingas, kadangi šiuo būdu vykdoma statyba dažnai pažeidžia viešąjį interesą, t.y. neužtikrinama darbų sauga, neužtikrinama statinio kokybė bei kokybės garantijos (jeigu statinys vėliau parduodamas), sukuriamos prielaidos nesąžiningai rinkos dalyvių konkurencijai.

 

Tačiau įstatymo projekte pasiūlyti sprendimai turėtų būti tikslinami. Asociacija siūlo „ūkio būdo“ problemas spręsti sustiprinant šiuo metu galiojančią nuostatą, jog statant „ūkio būdu“ statytojas yra kartu rangovas, todėl turi vykdyti absoliučiai visas rangovo pareigas: tai liečia statybvietės įrengimą, darbų saugos statybvietėje užtikrinimą, statybos dokumentų tvarkymą, atitinkamų statybos vadovų turėjimą, įmonės atestavimą (ypatingojo statinio statybos atveju), garantijų suteikimą statinio pardavimo atveju.

 

KADA 2022 m. gruodžio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL LRV nutarimo Dėl medienos ir kitų organinių statybos medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose projekto
APRAŠYMAS Asociacija atkreipė ministerijos dėmesį, kad siekiamų „žaliųjų“ tikslų gyvendinimas, esant dabartiniams priešgaisrinės apsaugos reikalavimams, gali būti sudėtingas. Lietuvoje nėra tradicijos ir praktikos statyti medinius daugiaaukščius pastatus ar jų dalis, todėl galiojantys priešgaisriniai reikalavimai orientuoti į mūrinius/gelžbetoninius pastatus. Nevertinamos naujos technologijos medinės statybos srityje, užtikrinančios medinių konstrukcijų stabilumą bei jų atsparumą ugniai. Tačiau Lietuvoje jau naudojami naujos kartos mediniai statybos produktai - tai neišvengiama statybos pramonės pažanga, todėl būtina naujai peržiūrėti priešgaisrinės apsaugos reikalavimus, pritaikant juos šiuolaikinei medinei statybai.

 

KADA 2022 m. gruodžio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL STR Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija yra pateikusi Aplinkos ministerijai naująją statinio paso koncepciją, pagal kurią statinio statybos ir eksploatacijos dokumentai taptų statinio paso dalimi, tokiu būdu sukuriant pasą kaip integruotą informacijos apie statinį bei statinio dokumentų visumą. Įgyvendinus šią paso koncepciją, statybos užbaigimo metu reiktų suformuoti ir pateikti statinio pasą kaip dokumentų ir informacijos visumą.