KADA 2022 m. sausio mėn.
KAM LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
DĖL Darbuotojų mokymo ir instruktavimo
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo pratęsti jau pradėtą diskusiją ir iniciatyvą dėl darbuotojų mokymo ir instruktavimo.

Pagal šiuo metu galiojantį LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą darbuotojų mokymas ir instruktavimas yra darbdavio pareiga. Asociacijos nuomone, visų pirma teisės aktuose būtina aiškiau atriboti mokymą nuo instruktavimo. Tuomet numatyti galimybę, kad akredituotų įmonių/organizacijų atlikti darbų saugos mokymai (ne instruktavimas) galėtų būti prilyginami kaip įvykdyta darbdavio pareiga apmokyti darbuotoją, t.y. nebereikalaujant, kad darbdavys iš naujo apmokytų darbuotoją.

 

KADA 2022 m. sausio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL STR Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo tobulinti nuostatą, kad bendro naudojimo šildomų patalpų, kuriose neįmanoma užtikrinti sandarumo bandymams reikiamų sąlygų,  sandarumas gali būti nematuojamas. Asociacijos nuomone, toks papildymas nors ir teisingas, tačiau nėra pakankamas. Anksčiau statytų pastatų visose patalpose, o ne tik bendrojo naudojimo patalpose, neįmanoma užtikrinti sandarumo bandymams reikiamų sąlygų, kadangi tie pastatai buvo suprojektuoti ir pastatyti dar nesant sandarumo (energinio naudingumo) reikalavimų. Pavyzdžiui, jeigu šiuo metu atliekami daugiabučio namo renovacijos darbai ir nėra keičiama natūralios ventiliacijos sistema, todėl bet kuriame bute, o ne tik bendrojo naudojimo patalpose, sandarumas iš principo negalės būti užtikrinamas. Todėl sandarumo bandymas yra netikslingas. Asociacija siūlo praplėsti išlygą, kada sandarumas gali būti nematuojamas.

Asociacija taip pat atkreipė dėmesį, kad statybininkų bendruomenėje vyksta diskusija, kad termoizoliacinių medžiagų šiluminėms savybėms turi įtakos konvekcija ir ją privalu vertinti. Tačiau 2019 m. buvo panaikinta šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl šilumos konvekcijos poveikio, skaičiuojant projektinę termoizoliacinės medžiagos arba gaminio šilumos laidumo koeficiento vertę. Tokiu būdu skaičiavimuose eliminuotas vienas iš šilumos perdavimo būdų – konvekcija, o to nevertinant, klaidingai apskaičiuojamas energijos poreikis šildymui, CO2 sutaupymai. Statybininkų bendruomenėje yra įvairių nuomonių, todėl tikslinga šiuo klausimu surengti diskusiją.