KADA 2022 m. gegužės mėn.
KAM

LR Ministrei Pirmininkei

LR ministerijoms

Viešųjų pirkimų tarnybai

Perkančiosioms organizacijoms

DĖL Statybos darbų stabdymo
APRAŠYMAS

Lietuvos statybininkų asociacija kartu su asociacija „Lietuvos keliai“ išreiškė susirūpinimą dėl kritinės situacijos, susidariusios valstybės finansuojamuose statybos objektuose. Dėl Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą bei Rusijai ir Baltarusijai pritaikytų ekonominių sankcijų, stipriai padidėjo visų pagrindinių statybinių medžiagų kainos ir statybos įmonės niekaip nėra pajėgios tokio žymaus brangimo kompensuoti ar padengti.  

 

Galimas sprendimas susiklosčiusioje kritinėje situacijoje – kainų indeksavimas. Deja, pagal statybos darbų viešojo pirkimo sutartis, galimybės atlikti adekvatų kainų indeksavimą nėra, nes perkančiosios organizacijos dažniausiai nesutinka indeksuoti kainų arba neturi tam lėšų.

 

Net ir esant akivaizdžiai rizikai, kad statybos maždaug 150-yje objektų visoje Lietuvoje sustos ir bus neužbaigtos, 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitime jokie papildomi finansavimo šaltiniai nenumatyti. 

 

Per pastaruosius du mėnesius asociacijos dėl statybos darbų viešojo pirkimo sutarčių pakeitimo kreipėsi į visas kompetentingas institucijas: Vyriausybę, suinteresuotas ministerijas, Viešųjų pirkimų tarnybą. Nors Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Viešųjų pirkimų tarnyba pritarė sutarčių keitimui ir kainų indeksavimui, vis dėlto realus indeksavimas beveik nevyksta, nėra koordinuojamas valstybės mastu, viską paliekant savieigai ir perkančiųjų organizacijų gerai valiai, kurios dažniausiai nėra.

 

Asociacijos pažymi, kad šioje situacijoje statybų įmonėms neliks kitos išeities, kaip sustabdyti sutartis arba jas visiškai nutraukti. Asociacijos prašo perkančiąsias organizacijas bei jų savininko teises įgyvendinančias ministerijas išreikšti aiškią politinę valią ir nedelsiant spręsti kainų indeksavimo problemą, surandant reikiamus finansinius resursus ir nustatant aiškius indeksavimo kriterijus visiems valstybės ir jos įmonių užsakomiems statybų projektams.

 

KADA 2022 m. balandžio mėn.
KAM Viešųjų pirkimų tarnybai
DĖL Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos
APRAŠYMAS

Asociacija susipažino Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos pakeitimo projektu ir siūlo numatyti privalomą kainos (įkainių) peržiūros sąlygą statybos darbų pirkimo sutartyse visais atvejais, nepriklausomai nuo darbų atlikimo laikotarpio. 

 

2021 m. ir 2022 m. dėl popandeminės situacijos ir karo Ukrainoje (sankcijų Rusijai ir Baltarusijai) statybos produktai brango labai staigiai, todėl indeksavimo poreikis atsirado faktiškai visose sutartyse, nepriklausomai nuo darbų atlikimo laikotarpio. 

 

Situacija statybos produktų rinkoje tebėra ir išliks sudėtinga: produktai brangsta, tiekimo terminai išsibalansavę, kainos nestabilios. Todėl kainos peržiūros galimybė yra svarbi ne tik 6 mėn. laikotarpio sutartyse, bet ir trumpesnio laikotarpio sutartyse.

 

KADA 2022 m. balandžio mėn.
KAM Lietuvos statistikos departamentui
DĖL Statybos sąnaudų elementų kainų indeksų
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse kainų indeksavimo galimybė dažniausiai yra susieta su Lietuvos statistikos departamento rengiama statistine informacija: statybos sąnaudų elementų kainų indeksais. Tačiau departamento rengiama statistinė informacija yra pernelyg sustambinta, subendrinta (suniveliuota), todėl neatspindi statybos produktų brangimo tokiu detalumu, kaip to reikia norint tinkamai indeksuoti kainas.

Lietuvos statybininkų asociacija, bendradarbiaudama su kitomis sektoriaus asociacijomis, parengė detalesnį statybos produktų sąrašą. Turint tokio detalumo statistinę informaciją, kainų indeksavimas viešojo pirkimo sutartyse būtų žymiai tikslesnis ir labiau individualizuotas.

Asociacija prašo viešai skelbti kiekvieną mėnesį duomenis apie statybos sąnaudų elementų kainų pokyčius pagal pateiktą detalų statybos produktų sąrašą.