KADA 2022 m. birželio mėn. 
KAM LR Aplinkos ministerija
DĖL STR Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė ministerijos dėmesį, kad  statyboje vis dažniau taikomas BIM, o nuo 2022 m.  kovo 1 d. BIM jau privalomas ir statybos darbų viešuosiuose pirkimuose. Užsakovai (įskaitant perkančiąsias organizacijas) nori garantijų, kad rangovas ir kiti statybos dalyviai geba dirbti BIM aplinkoje, t.y. turi atitinkamus specialistus. Todėl svarbu, kad BIM specialistai turėtų oficialų dokumentą, patvirtinantį jų gebėjimą dirbti statybose, kuriose taikomas BIM. Tokiu dokumentu galėtų būti ne tik privačių organizacijų išduoti pažymėjimai, bet ir VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra išduodami atestatai, kurie užsakovams (ypač perkančiosioms organizacijoms) reiškia tam tikrą patikimumą.

Asociacija siūlo numatyti BIM žinių vertinimo galimybę atestuojamiems vadovams, kai jie to pageidauja. Toks reguliavimas skatintų atestuojamus vadovus įgyti BIM srities žinių ir jas įvertinti, tačiau nesukurtų sektoriui administracinės naštos, nes BIM žinių vertinimas būtų pasirenkamas, o ne privalomas. 

Jeigu pagal siūlomą algoritmą vadovas pasirenka BIM žinių vertinimą ir išlaiko egzaminą, apie tai atskirai pažymima atestate ir registre. BIM žinių vertinimas būtų atliekamas kaip sudėtinė profesinių žinių vertinimo dalis bendra statybos techniniame reglamente  „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ numatyta tvarka.

 

KADA 2022 m. gegužės mėn.
KAM LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetui
DĖL 2022 m. Valstybės investicijų programos
APRAŠYMAS

Asociacija  atkreipė komiteto dėmesį į kritinę situaciją, kuri susidarė valstybės finansuojamose statybose. Dėl karinio konflikto Ukrainoje bei ekonominių sankcijų, kurios pritaikytos Rusijai ir Baltarusijai, ženkliai išaugo visų pagrindinių statybinių medžiagų kainos, kai kurių medžiagų kaina padidėjo net dvigubai. 

 

2022 m. Valstybės investicijų programa (toliau - VIP) buvo parengta ir patvirtinta skaičiuojant anksčiau galiojusiomis kainomis, todėl negalės būti įgyvendinta. Rangovai nedalyvaus naujai skelbiamuose statybos darbų viešųjų pirkimų konkursuose VIP suplanuotomis kainomis, todėl nebus kam pastatyti VIP numatytų objektų. Net jei pavieniai rangovai dėl užsakymų stokos rizikuotų ir imtųsi įgyvendinti tokius objektus, objektyviai neįmanoma tokių objektų pastatyti, nes VIP suplanuotos statybų kainos nėra realios.

 

Kritiška situacija yra ir tuose VIP objektuose, kurie jau pradėti įgyvendinti. Statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse nėra numatyta adekvataus kainų indeksavimo galimybė, be to užsakovai nėra suformavę finansinio rezervo padidėjusių statybos kaštų finansavimui. Todėl rangovai negali įvykdyti jau sudarytų sutarčių. Neindeksavus kainų, pradėti objektai liks neužbaigti, nes rangovai negali finansuoti šimtais tūkstančių ar net milijonais eurų padidėjusių sąmatų. Jeigu valstybė artimiausiu metu neišspręs finansavimo klausimo, turėsime daugybę „užšaldytų“ objektų, tarp jų ir strateginių. 

Asociacijos nuomone, 2022 m. VIP iš esmės yra neįgyvendinama, todėl būtina skirti dėmesį šiai problemai.

 

Asociacija taip pat atkreipė komiteto dėmesį, kad Finansų ministerija yra išsakiusi nuomonę, jog perkančiosios organizacijos (jų savininkai - asignavimų valdytojai) turėtų teikti ministerijai informaciją apie poreikį koreguoti VIP, kad ministerija, matydama visą poreikį, ateityje galėtų inicijuoti VIP keitimą. Akivaizdu, kad ši procedūra truks labai ilgai, todėl einant Finansų ministerijos pasiūlytu keliu, 2022 m. VIP liks neįgyvendinta su visomis iš to sekančiomis neigiamomis pasekmėmis valstybės ūkiui, vartotojams, statybos sektoriui. Būtina ieškoti žymiai greitesnių problemos sprendimo būdų.

 

KADA 2022 m. gegužės mėn.
KAM LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui
DĖL LR Darbo kodekso pakeitimo
APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria Darbo kodekso 144 straipsnio pakeitimui, pagal kurį įstatymo projekto rengėjai siūlo atsisakyti kompensacijų už darbus, kurie yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekami lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu.

 

Statybos darbai pagal savo prigimtį yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekami lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu. Darbuotojai nuolat išvažiuoja iš gyvenamosios vietos (miesto, savivaldybės), palieka šeimas, dirbdami lauko sąlygomis patiria nepatogumus, kai reikia persirengti, maitintis ar rūpintis higiena. Todėl teisinga, kad statybos sektoriaus darbuotojams pagal DK 144 str. 8 d. yra mokamos kompensacijoms (neapmokestinant jų GPM ir soc. draudimo įmokomis). 

 

Siūlymas naikinti DK 144 str. 8 d. numatytas kompensacijas faktiškai paneigia darbuotojų teisę į teisingą darbo sąlygų bei jų finansinės išraiškos reguliavimą. Asociacijos nuomone, jeigu pasitaiko pavienių piktnaudžiavimo atvejų, kuomet darbo užmokestis „slepiamas“ kompensacijų forma (išvengiant mokesčių), su pažeidimais reikia kovoti individualia tvarka, o ne panaikinat kompensacijas visiems darbuotojams.