KADA 2020 m. rugsėjo mėn.
KAM LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
DĖL Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projekto 
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, visais atvejais, kai perkančioji organizacija ne dėl tiekėjo kaltės nutraukia pradėtas procedūras ar atmeta visus pasiūlymus, tiekėjai patiria išlaidas (darbuotojų ar pasamdytų konsultantų sugaištas laikas ir jų darbo apmokėjimas rengiant pasiūlymus, sugaištas laikas pasitelkiant partnerius ir subrangovus, išlaidos užtikrinimams/garantijoms gauti). Todėl perkančiajai organizacijai nutraukus pradėtas procedūras ar atmetus visų tiekėjų pasiūlymus, kartu būtina užtikrinti teisingą ir sąžiningą tiekėjų interesų apsaugą, t.y. būtina numatyti perkančiosioms organizacijoms pareigą kompensuoti tiekėjų išlaidas bei pavesti LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai parengti išlaidų apskaičiavimo metodiką.

Taip pat, asociacijos nuomone, siūlomi profesinio pažeidimo reglamentavimo pakeitimai nėra aiškūs ir tikslūs, atskiros nuostatos dubliuojasi. Kritikuotina įstatymo projekto rengėjo pozicija, kad pašalinti iš pirkimo procedūrų galėtų pakakti tam tikrų institucijų sprendimų ar įtarimų administracinio pobūdžio pažeidimais (pavyzdžiui, dėl darbo, konkurencijos ar kitų sričių teisės klausimų, kai šie įtarimai ar pažeidimai nebūtų galutinai ištirti teismine tvarka).

 

KADA 2020 m. rugsėjo mėn.
KAM LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui
DĖL LR Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, siūlomos nuostatos devalvuoja didelių bendrų pastangų dėka pradėjusių realiai veikti sektorinių profesinių komitetų ir sukurtų bei patvirtintų profesinių standartų vaidmenį visoje švietimo sistemoje. Įstatymo projektas nepagrįstai panaikina darbdavių tiesioginį dalyvavimą nustatant V lygio specialistų poreikį ir pageidaujamą kokybę, kadangi siūloma atsisakyti sektorinių profesinių komitetų dalyvavimo trumpųjų studijų programų ir suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių sąrašo rengimo procese.

Taip pat, asociacijos nuomone, šiandien daugumoje sektorių V lygio specialistai yra darbininkų inteligentija, tai meistrai, žinias ir gebėjimus sukaupę per daugelį darbo metų ir daugelį mokymų. Tokiais specialistais darbdaviai labiausiai pasitiki, tačiau įstatymo projekte nepagrįstai siūloma juos pakeisti tik trumpąsias studijas baigusiais ir nebereikalaujant jokios patirties.

 

KADA 2020 m. rugsėjo mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Statybinių atliekų tvarkymo studijos
APRAŠYMAS

Asociacija iš esmės pritaria studijos ,,Statybinių atliekų panaudojimo statybos ir kitų produktų gamyboje, statyboje ar kitose veiklose“ atlikimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui ir siūlo jį papildyti naujais tyrimo objektais: 

- kokios viešųjų pirkimų priemonės, skatinančios statybinių atliekų surinkimą ir panaudojimą, taikomos užsienio šalyse;

- kaip skatinamas standartų, bandymo ir sertifikavimo metodų kūrimas statybos produktams, pagamintiems iš statybinių atliekų.