KADA 2020 m. balandžio mėn.
KAM

LR Ministrui Pirmininkui                

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrui

L.e.p. LR Ekonomikos ir inovacijų ministrui

LR Energetikos ministrui

LR Susisiekimo ministrui

LR Vidaus reikalų ministrei

LR Krašto apsaugos ministrui

LR Sveikatos apsaugos ministrui

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrui

LR Žemės ūkio ministrui

LR Aplinkos ministrui

LR Finansų ministrui

DĖL Ekonomikos skatinimo priemonių
APRAŠYMAS

Asociacija pritaria valstybės parengtoms ekonomikos skatinimo priemonėms (subsidijos darbo užmokesčiui; mokesčių atidėjimai; įvairių formų paskolos, paskolų garantijos). Tačiau asociacijos nuomone būtina dar viena ekonomikos skatinimo priemonė – tai valstybės užsakymai verslui.

 

Statybos sektoriuje valstybė yra didžiausias užsakovas, kurio potencialių užsakymų spektras yra labai didelis. Todėl statybos sektorius yra ypatingoje padėtyje ta prasme, kad per jį valstybė gali dalinai stabilizuoti ekonomiką. Kadangi statybos sektorius yra tampriai susijęs su kitais verslais, todėl valstybės užsakymų lėšos ekonominių ryšių grandinėje pateks ir į kitus verslo sektorius. Taip bus skatinamas ne tik statybų sektorius, bet ir nemaža dalis kitų verslų.

 

Asociacijos nuomone, svarstytini šie projektai:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija: Elektros tinklų tiesimas ir atnaujinimas, kitų infrastruktūros objektų vystymas, atominės elektrinės uždarymo darbai, energinio efektyvumo plėtros projektų parengimas ir įgyvendinimas.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija: Kelių tiesimas ir remontas, regioninių kelių asfaltavimas, naujų geležinkelio atšakų tiesimas, pasirengimas naujo oro uosto tarp Vilniaus ir Kauno statybai, kitų infrastruktūros objektų vystymas.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija: Civilinės saugos pastatų statyba (atsižvelgiant į pastarojo laikmečio padiktuotus poreikius), pasienio infrastruktūros statinių statyba ir renovacija, laisvės atėmimo pastatų renovacija, socialinio būsto įsigijimas.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija: Krašto apsaugos infrastruktūros statinių statyba, senų pastatų renovacija.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija: Sveikatos priežiūros pastatų statyba ar rekonstrukcija (atsižvelgiant į pastarojo laikmečio padiktuotus poreikius), senų pastatų renovacija.

Lietuvos Respublikos socialinių reikalų ir darbo ministerija: Socialinės globos pastatų statyba ar rekonstrukcija (atsižvelgiant į pastarojo laikmečio padiktuotus poreikius), esamų pastatų renovacija.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija: Mokymo įstaigų, jų bendrabučių bei kitų senų pastatų renovacija; pastų rekonstrukcija (atsižvelgiant į pastarojo laikmečio padiktuotus poreikius).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija: Melioracijos tinklų bei hidrotechnikos statinių atnaujinimas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija: Plano parengimas, kokia bus renovacijos kryptis, jeigu daugiabučių gyventojai dėl lėšų trūkumo pristabdys daugiabučių renovaciją; skubus reikalingų tam teisės aktų parengimas.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija: Viešųjų pirkimų procedūrų peržiūra, maksimaliai jas trumpinant (pvz. pasiūlymų įvertinimo ir pranešimo apie tai tiekėjams termino sutrumpinimas), greitesnio atsiskaitymo už atliktus darbus užtikrinimas.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija: Statybos darbų finansavimo šaltinių užtikrinimas, finansavimui reikalingų ES.

 

KADA 2020 m. balandžio mėn. 
KAM

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

LR Aplinkos ministerijai

UAB "Investicijų ir verslo garantijos"

DĖL INVEGA priemonių taikymo
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo išplėsti INVEGA priemonių taikymo galimybes, panaudojant INVEGA garantijas:

·       rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymui užtikrinti pagal LR statybos įstatymo 41 straipsnį;

·       pasiūlymo galiojimo bei sutarties įvykdymo užtikrinimui statybos darbų viešuosiuose pirkimuose;

·       sutarties įvykdymo užtikrinimui eksportuojant statybos darbus į užsienio valstybes.

 

Faktiškai jau prasidėjusios pasaulinės ekonominės krizės metu rangovams vis sunkiau ir brangiau gauti užtikrinimus iš finansų įstaigų. Mokėjimo atidėjimas rangovams yra problemiškas, kadangi nuo didelių sąmatinių sumų susidaro pakankamai dideli mokėjimų sulaikymai ir sumažėja apyvartinės lėšos. Todėl valstybės pagalba verslui paminėtose srityse būtų labai reikšminga.

 

KADA 2020 m. balandžio mėn.
KAM

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

LR Sveikatos apsaugos ministerijai

DĖL Karantino režimo įgyvendinimo
APRAŠYMAS

Asociacija pranešė ministerijoms apie problemines situacijas ir pateikė pasiūlymus joms spręsti, kai karantino režimą įgyvendinti yra sudėtinga, kadangi trūksta teisinio aiškumo arba nėra iki galo apgalvotos visos įmanomos situacijos. Pavyzdžiui:

1) problemos dėl privalomai karantinuotų darbuotojų-užsieniečių nedarbingumo įforminimo nuotoliniu būdu, kai jie nėra priregistruoti sveikatos priežiūros įstaigoje ir neturi asmens kodo;

2) problemos dėl darbuotojo nušalinimo galimybės, kai kyla grėsmė kitų darbuotojų sveikatos saugumui, o darbuotojo darbas (pvz. statybos įmonėse) nuotoliniu būdu neįmanomas;

3) problemos, kai kyla grėsmė darbuotojų sveikatos saugumui, o riziką keliančiam darbuotojui negali būti suteiktas nedarbingumas, todėl darbuotojas slepia rizikos faktorių  nenorėdamas prarasti darbo, o darbdavys negali apsaugoti kitų darbuotojų.