KADA 2020 m. gegužės mėn.
KAM LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
DĖL INVEGA priemonių taikymo
APRAŠYMAS

Asociacija pakartotinai pasiūlė išplėsti INVEGA priemonių taikymo galimybes, panaudojant šiems užtikrinimams:

1) pasiūlymo galiojimo bei sutarties įvykdymo užtikrinimui statybos darbų viešuosiuose pirkimuose;

2) sutarties įvykdymo užtikrinimui eksportuojant statybos darbus į užsienio valstybes;

  1. draudimo garantijų pergarantavimui;
  2. valiutų kurso svyravimo rizikos draudimui.

Ekonominės krizės metu rangovams vis sunkiau ir brangiau gauti užtikrinimus iš finansų įstaigų, kadangi statybos sektorius nebelaikomas tokiu perspektyviu, kaip anksčiau. Todėl valstybės pagalba verslui šiose srityse būtų labai reikšminga. 

Viena iš ekonominės krizės mažinimo priemonių yra eksporto skatinimas. Be to, Lietuvos bendrovės plėsdamos savo veiklą į kitas šalis susiduria su reikšminga rizika - valiutų kursų svyravimu, t.y. kuomet įplaukų ir mokėjimų valiutos nesutampa. Todėl statybos darbų eksporto skatinimas INVEGA priemonėmis būtų reikšmingas ekonominės krizės mažinimo instrumentas.

 

KADA 2020 m. gegužės mėn.
KAM

LR Sveikatos apsaugos ministerijai

Migracijos departamentui

DĖL Karantino režimo pakeitimo
APRAŠYMAS

Įgyvendinant sudėtingus valstybinės ar regioninės svarbos objektus, būtina pasitelkti užsienio specialistus, be kurių nebus įmanoma atlikti darbų. Atvykus tokiems specialistas, jie negalėtų iš karto pradėti skubių darbų, nes turėtų 14 dienų karantinuotis. Toks reguliavimas neužtikrina sklandaus viešajam interesui svarbių objektų įgyvendinimo.

Asociacija siūlo inicijuoti Vyriausybės nustatyto karantino režimo pakeitimą numatant galimybę atvykti į Lietuvą užsienio įmonių darbuotojams, pateikusiems pažymas apie neigiamą COVID-19 testą, ir netaikant jiems 14 dienų karantinavimosi Lietuvoje reikalavimo. Asociacijos siūlomas reguliavimas sudarys prielaidas įgyvendinti svarbius valstybei objektus, tuo pačiu išlaikant sveikatos apsaugos kontrolę.

 

KADA 2020 m. balandžio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL

LR Vyriausybės pasitarimo protokolo projekto dėl privalomo bendradarbiavimu pagrįsto statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų taikymo viešojo sektoriaus statinių ar jų dalių projektavime ir statyboje

APRAŠYMAS

Asociacija siūlome koreguoti kriterijus, pagal kuriuos nuo 2020 m. liepos 1 d. privaloma taikyti BIM metodus:

1) atsisakyti kriterijaus dėl 12 mėn. projekto rengimo trukmės, kadangi šis kriterijus neturi jokio ryšio su poreikiu taikyti BIM. Ne projektavimo trukmė, o statomo objekto specifika nulemia BIM taikymo poreikį. Projektavimo trukmė tik tam tikrais atvejais gali netiesiogiai atspindėti objekto sudėtingumą, tačiau nebūtinai ir ne visais atvejais. Be to, 12 mėn. projektavimo trukmė praktikoje yra reta, o tai reikštų, kad pagal šį kriterijų BIM metodai būtų taikomi labai retai.

2) mažinti kainos ribą iki 3 mln. Nėra jokio pagrindo nustatyti aukštą kainos ribą, tokiu būdu ne skatinant, bet ribojant BIM taikymą. Asociacija siūlo 3 mln. kainos ribą taikyti vienodai tiek pastatams, tiek inžinieriniams statiniams, kadangi statinio rūšis pati savaime a priorinenulemia poreikio taikyti BIM - būtina įvertinti kiekvieną atskirą objektą ir situaciją. Asociacija taip pat siūlo nuo 2021 m. sausio 1 d. BIM taikyti visuose valstybiniuose objektuose nuo 3 mln. vertės.