KADA 2021 m. spalio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Atvirų duomenų
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad Statybos įstatyme numatytas atvirų duomenų principas veikia tik dalinai, t.y. ne visi įstatyme numatyti duomenys yra viešai prieinami. Pavyzdžiui, sklypo savininkas negali gauti pilnų duomenų apie tai, kas statoma besiribojančiame sklype. Informacijos viešumas yra labai svarbi priemonė kovojant su nelegalia statyba, kitais statybos pažeidimais, o taip pat nelegaliu darbu.

 

Asociacija siūlo atlikti reikiamus papildymus statybos techniniame reglamente, kad Statybos įstatyme numatyti atviri duomenys būtų realiai prieinami.

 

KADA 2021 m. spalio mėn.
KAM LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui
DĖL Statybos dokumentų (ir jų kopijų) privalomo kaupimo skaitmenine forma
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo nustatyti statytojui (užsakovui) pareigą kaupti statybos dokumentus (jų kopijas) skaitmenine forma, o kiekvienam statinio savininkui pareigą perduoti šiuos dokumentus (jų kopijas) naujam savininkui statinio perleidimo atveju.

 

Šiuo metu atskiri statybos techniniai reglamentai reglamentuoja skirtingus statybos proceso etapus (projektavimą, statybą, statybos užbaigimą) ir kiekvienam etapui nustato privalomuosius dokumentus bei jų saugojimo tvarką. Tačiau unifikuoto reikalavimo kaupti ir kiekvienam naujam savininkui perduoti statybos proceso dokumentus skaitmenine forma nėra. 

 

Statybos dokumentų kaupimas skaitmenine forma sudarytų prielaidas efektyviai valdyti, surasti bei naudoti informaciją apie statinius, taip pat kiekvienam statinio savininkui turėti apie statinį pilną ir įvairiapusišką informaciją, kuri naudinga statinio eksploatavimo metu bei vykdant vėlesnius statybos darbus (rekonstrukcijos, remonto, griovimo). 

 

Nors svarbu šį reikalavimą taikyti kiek įmanoma plačiau, visgi pradiniame etape siūlome apsiriboti tik tais atvejais, kai statybos darbai atliekami ypatingame statinyje (nauja statyba, rekonstrukcija, remontas, griovimas), o darbams turi būti gaunamas statybą leidžiantis dokumentas. Būtent ypatingieji statiniai viešojo intereso atžvilgiu yra svarbiausi, be to valstybės užsakomi statybos darbai daugeliu atveju yra susiję su ypatingaisiais statiniais. 

 

Įgyvendinus asociacijos siūlymą, įvyktų esminis kokybinis pokytis, kuris duotų didelę naudą statybos ir nekilnojamo turto sektoriui, visuomenei, viešajam interesui.

 

KADA 2021 m. spalio mėn.
KAM LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
DĖL LR Statybos įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, valstybės naujai kuriamą ID kodo sistemą bus sunku integruoti su šiuo metu sektoriuje esamomis verslo taikomomis sistemomis. Todėl praktinis įstatymo įgyvendinimas nebus sklandus ir sukurs verslui nemažą administracinę naštą.

Pagal įstatymo projektą asmuo galės turėti ne vieną, bet keletą kodų, priklausomai nuo to, kiek turi darboviečių ir individualios veiklos formų. Tai pasunkins darbdaviams ir rangovams duomenų apie ID kodą suradimą, tikrinimą ir valdymą.

Įstatymas bus lengvai apeinamas. Asmuo, norėdamas gauti kodą, galės paprasčiausiai išsiimti individualios veiklos pažymą arba įsidarbinti simbolinei 1 valandai per mėnesį, t.y. gaus kodą. Tačiau tai iš esmės nesumažins „šešėlio“, o mokesčių surinkimą padidins nežymiai.