KADA 2021 m. balandžio mėn.
KAM

LR Aplinkos ministerijai

DĖL Europos profesinės kortelės taikymo
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad kartu su statybos inžinierius atstovaujančiomis asociacijomis yra pasirašiusi Memorandumą bei jo pagrindu yra sudariusi Jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią bendradarbiauja suteikiant statybos inžinieriaus profesines kvalifikacijas, išduodant statybos inžinieriaus korteles ir kaupiant duomenis statybos sektoriaus darbuotojų duomenų bazėje STATREG.

 

Asociacijos nuomone, ši 7 asociacijų sukurta metodinė, teisinė ir IT programinė platforma gali būti pagrindu taikant Europos profesinės kvalifikacijos procedūrą statybos inžinieriaus profesijai bei išduodant Europos profesines korteles. Duomenų struktūra, kuri kaupiama STATREG bazėje, atitinka Europos statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimui keliamus reikalavimus. 

 

KADA 2021 m. kovo mėn.
KAM

LR Vyriausybei

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

DĖL Viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo tobulinti viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą, siekiant užtikrinti operatyvumą ir užkirsti kelią nepagrįstiems skundams. Viešuosiuose pirkimuose viena iš esminių problemų yra masinis perkančiųjų organizacijų sprendimų skundimas, dėl ko ženkliai pailgėja pirkimų procedūros, „įšaldomi“ projektai ir jiems skirti finansiniai resursai, nukenčia sąžiningi tiekėjai, šimtai milijonų eurų vėluoja ar net visai nepatenka į šalies statybų rinką bei šalies ekonomiką.

Asociacija pritaria, kad būtų įteisintas privalomas ikiteisminis viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimas Darbo ginčų komisijų pavyzdžiu. Taip pat siūlo ženkliai padidinti žyminį mokestį, kuris turi būti mokamas kreipiantis į teismą viešųjų pirkimų bylose, taip pat išnaudoti užstato galimybę, detaliau reglamentuojant užstato taikymo tvarką. Tokiu būdu mažinti prielaidas nepagrįstam kreipimuisi į teismus, kuomet nesąžiningi tiekėjai nori užvilkinti viešųjų pirkimų procedūras ir pakenkti konkurentams, o ne realiai ginti pažeistas teises.

 

KADA 2020 m. kovo mėn.
KAM LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui
DĖL LR Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad šiuo metu Aplinkos ministerija rengia BIM taikymo instrukcijas, todėl labai svarbu, kad BIM taikymui kuriami dokumentai ir su tuo susijusios paslaugos netaptų išimtine valstybės teise, o galėtų būti perkamos ir rinkoje.

 

Valstybė niekada nesugebės konkuruoti su verslu dėl naujausių IT adaptavimo, taisyklių, standartų modernizavimo, kurie yra neišvengiami, nuolatos vyksta, progresuoja ir tobulėja. Valstybės rengiama BIM vystymo ir priežiūros koncepcija tam tikra prasme pasmerkta atsilikimui, nes valstybė operatyviai neatnaujins BIM standartų ir taisyklių taip greitai ir su tokia kokybe, kaip tai daro privatus sektorius reaguodamas į dinamiškai besikeičiančias IT technologijas ir rinkos poreikius.

 

Nepaneigiant valstybės teisės rengti BIM taikymo instrukcijas, taisykles, ir kt. dokumentus, turi būti įtvirtinta perkančiųjų organizacijų teisė šias paslaugas įsigyti ir rinkoje.