KADA 2021 m. rugsėjo mėn.
KAM

LR Aplinkos ministerijai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui

DĖL Statinio techninio projekto sprendinių atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimo
APRAŠYMAS

Statybos užbaigimo metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (toliau – PAGD) atstovai, būdami statybos užbaigimo komisijoje, tikrina statinio atitiktį statinio projekto sprendiniams, tačiau praktikoje išeina už teisės aktais nustatytų kompetencijos ribų ir tikrina ne tik statinio atitiktį projekto sprendiniams, bet ir projekto sprendinių atitiktų priešgaisrinės apsaugos teisės aktams. Tokiu būdu PAGD atstovai faktiškai kvestionuoja suderintą ir ekspertuotą projektą bei jo pagrindu išduotą statybą leidžiantį dokumentą.

Asociacija siūlo apsvarstyti galimus sprendimus:

1) teisės aktuose aiškiau nustatyti PAGD atstovų įgalinimų ribas, numatant, kad statybos užbaigimo metu nebegalima kvestionuoti projekto sprendinių; arba

2) papildyti LR statybos įstatymą numatant, jog iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo statinio techninio projekto sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams savo kompetencijos ribose turi patikrinti ir PAGD atstovai. Tokiu būdu užkertant galimybę projektų sprendinius kvestionuoti statybos užbaigimo metu.

 

KADA 2021 m. rugsėjo mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL LR Vyriausybės nutarimo Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo koreguoti kriterijus, pagal kuriuos privaloma taikyti BIM:

1) mažinti BIM taikymo ribą nuo 5 mln. iki 1,5 mln. – pastatams, ir nuo 10 mln. iki 3 mln. – inžineriniams statiniams. Nėra jokio pagrindo ir argumentų nustatyti aukštą ribą, tokiu būdu ne skatinant, bet ribojant BIM taikymą.

2) išplėsti privalomą BIM taikymą, įtraukiant kultūros paveldo statinius. Neteisinga, kad kultūros paveldas, kaip viešasis visos valstybės bei visuomenės interesas, nėra įtrauktas į privalomo BIM taikymo atvejus.

3) nebenukelti šio svarbaus nutarimo ir pradėti jį taikyti nuo 2022 m. sausio 1 d.

4) nepaneigiant valstybės teisės rengti BIM taikymo instrukcijas, taisykles ir kt. dokumentus, turi būti įtvirtinta perkančiųjų organizacijų teisė šias paslaugas įsigyti ir rinkoje. Tai padėtų sklandžiau pradėti taikyti BIM. Valstybė niekada nesugebės konkuruoti su verslu dėl naujausių IT taisyklių, standartų, kurie nuolatos progresuoja ir tobulėja. Valstybės rengiama BIM taikymo metodika tam tikra prasme pasmerkta atsilikimui, nes valstybė operatyviai neatnaujins BIM standartų ir taisyklių taip greitai ir su tokia kokybe, kaip tai daro privatus sektorius reaguodamas į dinamiškai besikeičiančias IT technologijas ir rinkos poreikius.

 

KADA 2021 m. rugpjūčio mėn.
KAM LR Seimo nariams
DĖL Statybos sektoriaus problematikos
APRAŠYMAS

Asociacija teikia pasiūlymus, kurie padėtų spręsti sektoriuje bedarbystės bei užsieniečių įdarbinimo problemas, mažinti „šešėlį“, užtikrinti teisingesnę konkurenciją:

 

1. Dėl užsieniečių įdarbinimo

Netikrinant, kokias faktiškai kompetencijas turi įsidarbinantys Lietuvoje užsieniečiai, atsiranda rizika, kad įdarbinimo kvotos bus išnaudotos, o į Lietuvą pateks nekompetentingi specialistai, tokiu būdu darbo rinkos poreikiai nebus patenkinti.

 

Asociacija siūlo kad privaloma tvarka būtų vertinamos įsidarbinančių užsieniečių kompetencijos, siekiant, kad į vidaus rinką patektų tik kompetentingi specialistai, o kvotos būtų išnaudojamos teisingai.

 

2. Dėl bedarbių įdarbinimo

Statyboje trūksta specialistų, todėl rangos įmonės šiandien pat pasirengę įdarbinti kompetentingus darbuotojus. Tuo pačiu metu Užimtumo tarnybos pateikti duomenys rodo, kad šiandien bedarbių specialistų yra tūkstančiai.

 

Siekiant, kad nebūtų iškraipoma statistika ir nebūtų piktnaudžiaujama išmokomis, asociacija siūlo, kad privaloma tvarka būtų vertinamos bedarbių kompetencijos. Jeigu tie bedarbiai nėra statybininkai, tuomet turi būti konstatuojamas specialistų trūkumas ir leidžiama juos įsivežti iš užsienio. O jeigu tiek bedarbiai faktiškai dirba nelegaliai ir dar naudojasi valstybės išmokomis, tokiu atveju kompetencijų vertinimas padėtų mažinti piktnaudžiavimo apimtis.

 

3. Dėl fizinio asmens teisės užsiimti statybos veikla 

Individuali veikla – tai vieno žmogaus vykdoma veikla. Tačiau vienas žmogus sudėtingesnių ar didesnės apimties darbų atlikti negali, todėl praktikoje susiklostė ydinga situacija, kai individualią veiklą vykdantys asmenys sudaro grupes, tokiu būdu išvengdami įmonės kūrimo bei darbo santykių. Tačiau realiai tokia veikla nebėra individuali vieno žmogaus veikla, o paslėpta įmonės forma. 

 

Asociacija siūlo, kad individualią veiklą vykdantiems asmenims būtų leidžiama atlikti tik tuos statybos darbus, kuriuos saugiai ir kokybiškai gali atlikti vienas žmogus, t.y. nesudėtingų statinių statybos darbus, taip pat apdailos darbus bet kokiuose statiniuose, išskyrus aukštybinių pastatų išorės apdailą. Kitus darbus turėtų atlikti tik įmonės. 

 

Jeigu būtų nuspręsta palikti esamą reguliavimą, tuomet siūlome suvienodinti konkurencines sąlygas visiems verslo subjektams, nes įmonės privalo turėti atestuotą statybos vadovą, o fizinis asmuo – ne. Mūsų nuomone, dirbant neypatinguose statiniuose (pvz. statant individualų namą) fizinis asmuo turi turėti atestuotą statybos vadovą arba pats tokiu būti. Tuomet bent jau šiuo aspektu konkurencinės sąlygos bus panašios. Be to bus užtikrinamas viešasis interesas, nes atestuotas statybos vadovas – tai didesnė kokybės garantija užsakovams.