KADA 2021 m. liepos mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Pastato ir inžinerinio statinio atribojimo problemų 
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, jog statybos dalyviai susiduria su pastato ar inžinerinio statinio atribojimo problema tam tikrais atvejais, kai projektuojama ir statoma pagal naujausias technologijas. Kadangi teisinis reglamentavimas šiuo klausimu nėra visapusiškai aiškus, tarp statybos dalyvių ir viešojo administravimo subjektų kyla ginčių nustatant statinio rūšį (pastatas ar inžinerinis statinys).

Asociacijos nuomone, reikalingas statybos techninio reglamento Statinių klasifikavimas patikslinimas.

 

KADA 2021 m. liepos mėn.
KAM LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
DĖL Valstybės finansuojamų profesinio mokymo vietų
APRAŠYMAS

Asociacijos žiniomis, profesinio rengimo centruose norinčių mokytis kai kurių paklausių statybos srities profesijų yra daugiau, nei siūloma valstybės finansuojamų vietų. Tuo tarpu sektoriuje labai trūksta darbuotojų ir įmonės priverstos ieškoti darbuotojų užsienyje. Norinčių mokytis yra daugiau netgi tose statybos profesijoje, kurios įtrauktos į Užimtumo tarnybos patvirtintą Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą

Asociacija prašo, atsižvelgiant į Užimtumo tarnybos teikiamą informaciją apie laisvas darbo vietas statybos sektoriuje, perskirstyti priėmimo kvotas ir finansuoti papildomą priėmimą į profesinio rengimo centrus.

 

KADA 2021 m. liepos mėn.
KAM LR Susisiekimo ministerijai
DĖL Pritarimo projektui ir numatomai veiklai kelių apsaugos zonose tvarkos aprašo
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad vykdant bet kokių statinių bet kokius statybos darbus (o ne tik kelio darbus) dažnai susiduriama su vietos stokos problema, kuomet nėra kur laikyti statybinių medžiagų, įrengimų ir apskritai sudėtinga suformuoti racionalią statybvietės zoną. Pernelyg mažoje statybvietėje sunkiau užtikrinti darbų saugą. Todėl galimybė viršyti Apraše paminėtą 10 metrų apsaugos ribą aktuali ne tik kelio darbams, bet ir kitų statinių bet kokiems statybos darbams.

 

Asociacija siūlome numatyti tokią išimtį. Taip pat siūlo šią išimtį taikyti ne tik sandėliuoti medžiagas, bet ir sandėliuoti daiktus, įrenginius ir kitus objektus. Be to, išimtis aktuali ne tik tais atvejais, kai įrengimai sandėliuojami, bet ir kai naudojami (gali būti situacijų, kuomet riba tarp naudojimo ir sandėliavimo bus labai sąlygiška).